Kvalita
je naše
přezdívka

Kvalita

Proces výroby odlitků je řízen od poptávky, 
objednávky, přes výrobu odlitků až po expedici 
dle normy ISO 9001 a ISO 14001 

ZÍSKAT ATEST

Chemické rozbory
a atesty

Dodáváme atesty dle normy ČSN EN 10204

Chemická a metalografická 
laboratoř 

 • Analyzujeme každou tavbu k zajištění přesného
  složení a průběhu tavení
 • Metalografická laboratoř komerčně provádí chemické rozbory
  dodaných materiálů a vzorků
 • K dispozici je dále laboratoř mechanická a písková

Atesty a zkoušky

 • Dodáváme atesty 2.2 a 3.1 dle normy ČSN EN 10204
 • Prohlášení o shodě s dodávkou Rozměrové protokoly
  odlitých i opracovaných odlitků
 • Zajistíme provedení zkoušek UTZ, RTG, MT
 • Dále změření veškerých mechanických vlastností, provedení
  tlakových a kapilárních zkoušek, 3D měření